AQUASPORT Agency

CENÍKRaft colorado 600kč/ splutí
Pádlo 25kč
Vesta 30kč Doprava 200kč
(Dopravení raftu na místo vyplutí a vyzvednutí v cíli plavby.
Platí pro úsek řeky Jizery Lišné-Malá skála-Dolánky)
Pro skupiny 30-vice osob a školní výlety výrazné slevy

zpět